Despre Noi

OBIECT DE ACTIVITATE

 1. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. are ca obiect de activitate:
  aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, actionând pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a municipiului Sacele si al altor unitati aministrativ - teritoriale, a fondului forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, mânastiri) si a institutiilor de învatamânt, a fondului forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, pe care îl administreaza sau pentru care presteaza servicii silvice, în conformitare cu prevederile legale în vigoare, în vederea valorificarii , prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, în conditii de eficienta economica, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic;
 2. Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si se valorifica din fondul forestier aflat in administrare:
  • masa lemnoasa pe picior, provenita din taieri de produse principale, secundare, accidentale si de igiena ale padurii si sub forma de sortimente, precum si produsele rezultate prin prelucrarea primara a lemnului;
  • alte produse lemnoase: arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, puieti forestieri, rachita si împletituri din rachita, mangal de bocsa si altele de aceasta natura;
  • produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: fructele de padure, semintele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontana, rasina si altele similare;
 3. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. poate desfasura actiuni de silvoturism si agrement, echitatie si turism ecvestru.
 4. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. poate gospodari, pe baza de contract de administrare sau de prestari servicii silvice, pasuni împadurite si perdele forestiere.
 5. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. poate gospodari si terenuri agricole având categoria de folosinta pasune (inclusiv pasunile alpine), pe baza de contract de administrare sau de prestari servicii silvice.
 6. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. obtine venituri si din alte activitati si servicii.
 7. Domeniul principal de activitate este "Silvicultură şi alte activităţi forestiere" - cod 0210.
Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A.
Sediu social: 
mun. SACELE, P-ta Libertatii nr. 17, cod. 505600, jud. BRASOV

Sediu secundar (Adresa de corespondenta si contact):
mun. SACELE, str. Fagului, nr. 46, cod. 505600, jud. BRASOV

Telefon:
(0268) 274 056

Email:
rplp_sacele@yahoo.com
© 2024 Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A.
crossmenu